Warunki użytkowania serwisu

Warunki użytkowania serwisu

Dorota Sznyterman – Łabęcka prowadząca serwis www.szczesciezdrowiebogactwo.pl, zwany dalej Serwisem, prowadzi swoją działalność z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Strona internetowa www.szczesciezdrowiebogactwo.pl zawiera dokumenty chronione prawem autorskim jak również inne materiały będące pod ochroną praw autorskich.

Nazwa Szczęście Zdrowie i Bogactwo, jak również znak graficzny są zastrzeżone i nie mogą być używane w reklamie i publikacjach pokrewnych bez wyraźnej pisemnej zgody Doroty Sznyterman – Łabęckiej.

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia, filmy dostępne w Serwisie www.szczesciezdrowiebogactwo.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Doroty Sznyterman – Łabęckiej. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.

Kopiowanie, przedruk tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie w mediach elektronicznych, jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Doroty Sznyterman – Łabęckiej. Nieuprawnione kopiowanie, przedruk i udostępnianie skutkowało będzie odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

Dorota Sznyterman – Łabęcka dopełnia wszelkich starań, aby informacje ukazujące się w Serwisie były rzetelne i zgodne z prawdą. W żadnym przypadku nie będzie odpowiadała za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych w Serwisie.
Korzystanie z utworów, informacji i danych umieszczonych w Serwisie (www.szczesciezdrowiebogactwo.pl) nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w wyżej wymienionej ustawie.

Wszelką odpowiedzialność za działania sprzeczne z prawami autorskimi ponoszą użytkownicy serwisu. 

Udostępniając swoje materiały za pośrednictwem Serwisu użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie tych materiałów przez pozostałych użytkowników.

Wszystkie dane i informacje jak również nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm jakie występują w Serwisie mogą być lub też są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi firm lub ich właścicieli i zostały użyte w serwisie jedynie w celach identyfikacyjnych. Użyte w Serwisie urywki utworów i fragmenty utworów zawierają źródło ich pochodzenia, przy zastosowaniu prawa cytatu, w granicach, o którym mowa w art. 29 i 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.