Zwroty i reklamacje

I. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

W ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu zamówienia Konsument ma prawo zwrócić towar zakupiony w naszym sklepie internetowym bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu. Produkt nie powinien nosić śladów używania, nieuszkodzony, kompletny powinien być czysty, z oryginalnie mocowanymi metkami.  

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument zobowiązany jest do dostarczenia zakupionego Towaru (prosimy o staranne zabezpieczenie wysyłanego Towary oraz dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta jak również kompletu akcesoriów oraz karty gwarancyjnej.) na adres:

Adres wysyłki zwrotów:

Dorota Sznyterman – Łabęcka ul. Bożego Ciała 8/9, 31-059 Kraków

W sytuacji, gdy zwracany towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Kupującego odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego produktu.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W celu przyspieszenia obsługi Państwa zwrotu prosimy o:

  • Wypełnienie formularza zwrotu.
  • Przesłanie formularza wraz ze zwracanym towarem na adres poczty elektronicznej: dorota@sznyterman.pl

Dla Umów Sprzedaży dokonanych począwszy od dnia 01.01.2021 r. uprawnienie do zwrotu Produktu, o którym mowa powyżej, przysługuje na tych samych zasadach co konsumentowi również osobie fizycznej zawierającej Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, o ile zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego.

Szczegółowe informacje o trybie odstąpienia od umowy zawarte są w Regulaminie sklepu internetowego w § 10 „Prawo odstąpienia od umowy”.

II. REKLAMACJA

Dokładamy starań, aby oferować Państwu produkty najwyższej jakości. Jeśli jednak stwierdzą Państwo, że zakupiony towar posiada wadę, to przed upływem dwóch lat od jego nabycia, mogą Państwo złożyć reklamację.

W celu skorzystania z uprawnień rękojmi lub gwarancji Klient zobowiązany jest do dostarczenia zakupionego Towaru (prosimy o staranne zabezpieczenie wysyłanego Towary oraz dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta jak również kompletu akcesoriów oraz karty gwarancyjnej.) na adres:

Dorota Sznyterman – Łabęcka ul. Bożego Ciała 8/9, 31-059 Kraków

W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o:

  • Wypełnienie formularza reklamacji.
  • Przesłanie formularza wraz ze zwracanym towarem na adres poczty elektronicznej: dorota@sznyterman.pl

Szczegółowe informacje o trybie rozpatrywania reklamacji zawarte są w Regulaminie sklepu internetowego w § 11 „Reklamacje”.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. („Rozporządzenie”) w sprawie możliwości rozwiazywania sporów konsumenckich pozasądowymi metodami, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W przypadku pytań odnośnie zwrotów i reklamacji zapraszamy do kontaktu z naszym

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

DO POBRANIA: 

FORMULARZ ZWROTU

FORMULARZ REKLAMACJI